Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców

Dnia 19-02-2021 godz. 18:08:07

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 52 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0