Narzędzia:

Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Dnia 19-02-2021 godz. 17:52:58

Poprawka 1

Za: 50 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 1