Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania „Solidarności” Rolników Indywidualnych

Dnia 19-02-2021 godz. 18:36:48

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1