Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Dnia 19-02-2021 godz. 18:03:32

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0