Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dnia 19-02-2021 godz. 18:14:22

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 52 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 45 Nie głosowało: 2