Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-02-2021 godz. 17:55:45

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0