Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Dnia 19-02-2021 godz. 18:20:30

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1