Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Dnia 19-02-2021 godz. 18:25:34

Poprawka 1

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0