Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

Dnia 19-02-2021 godz. 18:34:36

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 47 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2