Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 19-02-2021 godz. 18:10:59

Poprawka 1

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1