Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

Dnia 19-02-2021 godz. 18:35:18

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 1