Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-02-2021 godz. 17:56:39

Poprawka

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1