Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej

Dnia 19-02-2021 godz. 18:31:52

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 0