Narzędzia:

Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Dnia 19-02-2021 godz. 17:54:11

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1