Narzędzia:

Dnia 19-02-2021 godz. 12:58:45

Za: 43 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9