Narzędzia:

Dnia 19-02-2021 godz. 16:14:04

Za: 47 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11