Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 19-02-2021 godz. 18:00:36

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 95 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1