Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 19-02-2021 godz. 18:00:00

Poprawka

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1