Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Dnia 19-02-2021 godz. 18:01:44

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 48 Nie głosowało: 0