Narzędzia:

Dnia 19-02-2021 godz. 10:02:32

Za: 43 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 14 Nie głosowało: 36