Narzędzia:

Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Dnia 19-02-2021 godz. 17:53:38

Poprawka 2, 3

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0