Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-02-2021 godz. 17:57:28

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 99 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0