Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Dnia 19-02-2021 godz. 18:19:37

Poprawka

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2