Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dnia 19-02-2021 godz. 18:05:57

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1