Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 19-02-2021 godz. 18:12:27

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 52 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0