Narzędzia:

Ustawa o służbie zagranicznej

Dnia 19-02-2021 godz. 17:51:37

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 54 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2