Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 19-02-2021 godz. 17:50:23

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 0