Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej

Dnia 19-02-2021 godz. 18:30:34

Poprawka 2

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 0