Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 64 za: 43 przeciw: 7 wstrzymało się: 14 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
nie gł.
B. Borusewicz
nie gł.
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
nie gł.
M. Budner
za
J. Bury
nie gł.
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
nie gł.
G. Czelej
nie gł.
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
nie gł.
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
nie gł.
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
przec.
M. Gromko
za
J. Hamerski
nie gł.
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
nie gł.
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
za
K. Kleina
za
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
nie gł.
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
nie gł.
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
nie gł.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
wstrz.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
nie gł.
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
nie gł.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
nie gł.
M. Martynowski
za
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
nie gł.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
za
A. Pająk
nie gł.
J. Pęcherz
nie gł.
M. Pęk
przec.
W. Piecha
przec.
M. Plura
nie gł.
A. Pociej
nie gł.
Z. Pupa
nie gł.
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
nie gł.
S. Rybicki
wstrz.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
nie gł.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
za
K. Słoń
za
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
nie gł.
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
nie gł.
K.M. Ujazdowski
nie gł.
J. Wcisła
nie gł.
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
nie gł.
B. Zdrojewski
nie gł.
W. Ziemniak
za