Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Dnia 19-02-2021 godz. 18:22:35

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0