Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dnia 19-02-2021 godz. 18:16:12

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2