Narzędzia:

Głosowania w dniu 14-10-2020 na 16. posiedzeniu Senatu

Za: 33 Przeciw: 9 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 4
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
69 15:03:36 nie głosował Głosowanie próbne
70 15:04:30 wstrzymał się Głosowanie próbne
71 15:19:43 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

72 15:20:50 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

73 15:22:35 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

74 15:23:40 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

75 15:24:20 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

76 15:24:50 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

77 15:25:41 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

78 15:26:20 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

79 15:27:35 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

80 15:28:38 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

81 15:29:34 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

82 15:30:22 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

83 15:31:40 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

84 15:32:39 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

85 15:33:23 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

86 15:34:51 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17, 39, 48, 57

87 15:35:53 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

88 15:36:39 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

89 15:37:22 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

90 15:38:03 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

91 15:39:14 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

92 15:39:53 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

93 15:41:31 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25, 50, 60

94 15:42:36 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

95 15:43:41 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

96 15:44:36 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 30

97 15:45:47 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 31

98 15:46:44 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 32

99 15:47:11 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 33

100 15:47:37 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 34

101 15:48:38 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 35, 37

102 15:50:01 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 36

103 15:51:26 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 40

104 15:52:23 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 41

105 15:53:19 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 42

106 15:54:26 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 43

107 15:55:21 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 44, 46

108 15:55:58 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 45

109 15:56:44 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 47

110 15:58:33 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 51, 62

111 15:59:26 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 54

112 16:00:17 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 55

113 16:08:54 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 56

114 16:09:44 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 59

115 16:10:36 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami