Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:48:38

Poprawka 35, 37

Za: 49 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0