Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:23:40

Poprawka 2

Za: 52 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 1