Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:59:26

Poprawka 54

Za: 58 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0