Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:45:47

Poprawka 31

Za: 57 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1