Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:31:40

Poprawka 14

Za: 57 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0