Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:42:36

Poprawka 26

Za: 14 Przeciw: 83 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1