Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:58:33

Poprawka 51, 62

Za: 50 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 8 Nie głosowało: 0