Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:33:23

Poprawka 16

Za: 44 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 0