Narzędzia:

Dnia 14-10-2020 godz. 15:03:36

Za: 26 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 37