Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:43:41

Poprawka 27

Za: 95 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1