Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:47:11

Poprawka 33

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0