Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:24:50

Poprawka 4

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2