Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 16:08:54

Poprawka 56

Za: 48 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2