Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:41:31

Poprawka 25, 50, 60

Za: 19 Przeciw: 79 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1