Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:32:39

Poprawka 15

Za: 5 Przeciw: 92 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 0