Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 16:10:36

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 76 Przeciw: 11 Wstrzymało się: 10 Nie głosowało: 3