Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:28:38

Poprawka 10

Za: 12 Przeciw: 86 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 0