Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-10-2020 godz. 15:54:26

Poprawka 43

Za: 56 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0